Aspasia Praktisch

De vereniging in kaart

Alle informatie omtrent commissies, beleidstukken en formulieren handig bij elkaar. Als je praktische informatie zoekt, dan vind je het hier. Zo niet, dan weet je ons te vinden via de commissies.

Onze Organisatie

Aspasia is een omni-vereniging voor Gymnastiek en Volleybal. De gymnastiek is in 1926 opgericht. In de jaren tachtig is daar een volleybalafdeling bijgekomen. De volleybalafdeling is later gefuseerd met Orion en TOI uit Hazerswoude. De Gymnastiek en de Volleybal hebben ongeveer hetzelfde aantal leden. Per 1 januari 2014 hadden zowel de gym als de volleybal ruim 200 leden, waarvan ongeveer de helft jeugdlid.

De onderdelen van Aspasia, Gymnastiek en Volleybal, hebben ieder een eigen commissie. De voorzitters van beide commissies vertegenwoordigen hun commissie in het hoofdbestuur. De volleybal-commissie bestuurt zelfstandig de volleybalafdeling en legt verantwoording af aan het hoofdbestuur.

Henk Struiwigh

voorzitter volleybal-commissie

Ons beleid omtrent privacy en handelswijzde omtrent persoonsgegevens is uiteen gezet op gvv-aspasia.nl/privacy.

Contributie

Nader te bepalen voor het seizoen '22-'23

Opzeggen

Opzeggen dient schriftelijk voor 1 juni. Indien na deze datum opgezegd wordt, is de volledige contributie over het volgend seizoen verschuldigd. Dit geldt ook voor tussentijds opzeggen. De contributie wordt berekend over 10 maanden. Afmelden kan alleen schriftelijk. Opzeggen kan via het formulier op deze website.

Vacatures

Zonder de tomeloze inzet van vele enthousiaste mensen kan er niet worden gevolleybald. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor onze vereniging, zoals voor deze taken:

  • Trainer Dames 2
    Ééns per week op maandag, 20:30 in de Landvliethal
  • Lid Evenementencommissie
  • Lid Communicatie/PR-commissie
  • Lid Commissie Leden-werving & -behoud

Interesse? Laat het ons dan nu weten!

GVV-Aspasia
Ridderhoflaan 41,
2396 CK Koudekerk a/d Rijn
NL93INGB0003059181

Onze Commissies

TECHNISCHE COMMISSIE o.l.v. Bas v.d. Werf

Werkzaamheden van de T.C. bestaan uit het samenstellen van teams en het aanstellen van trainers en coaches.

JEUGDCOMMISSIE o.l.v. Eva v.d. Grift

Tot de primaire taken van de jeugdcommissie hoort de indeling van de teams en het regelen van trainers en coaches. Het organiseren van activiteiten voor de jeugd is ook een belangrijke taak van de jeugdcommissie.

ARBITRAGE o.l.v. Rob v.d. Geest

De arbitrage-commissie is verantwoordelijk voor het toewijzen van scheidsrechters en zaalwacht op de speelavonden zodat de spelende teams zich volledig op de wedstrijd kunnen richten.

EVENEMENTENCOMMISSIE o.l.v. Peter Struiwigh & Michiel Selier

De evenementencommissie heeft als taak zich in te zetten om (niet)-leden meer te betrekken bij Aspasia door informele activiteiten te organiseren.

PR & SPONSORING o.l.v. Peter Onnekink

Deze commissie heeft als taak het werven en onderhouden van sponsors. Verder is deze commissie verantwoordelijk voor publiciteit rond alle activiteiten van Aspasia Volleybal, zoals onder andere deze website.

LEDENADMINISTRATIE o.l.v. Patrick Verdegaal

De ledenadministratie bestaat uit het aanmelden van leden bij de NeVoBo en het op orde houden van de ledenadministratie.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON Bernadette Heijkoop

Als er zich problemen van welke aard dan ook voordoen biedt de vertrouwenscontactpersoon (VCP) een luisterend oor en onderneemt waar nodig actie.

KLEDING o.l.v. Peter Weijers

De kledingcommissie zorgt voor voldoende en representatieve tenue's voor iedere volleyballer binnen de vereniging.

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATIE o.l.v. Jody Lefeber

De vrijwilligerscoördinatie onderhoudt de motor van onze vereniging: de vrijwilligers.

Met dank aan onze sponsors